Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία

 

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 10/05/2022, μετά από σχετική αίτηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών μέσω του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης της Εταιρείας από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, δια του οποίου διορίστηκε εκκαθαριστής στην Liberty Life Insurance Public Company Ltd (υπό Εκκαθάριση) (η «Εταιρεία»).

Με την δημοσίευση του διατάγματος, θα ακολουθηθούν οι σχετικές πρόνοιες τόσο του περί Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016-2019 ως επίσης και του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ113.

Τόσο οι πελάτες όσο και όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις υποθέσεις της Εταιρείας, θα ενημερώνονται για τις εξελίξεις και τις διαδικασίες ως προνοεί η νομοθεσία αλλά και μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.libertylife.com.cy). Σημειώνεται ότι τα τηλέφωνα και τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας παραμένουν τα ίδια.

Μάριος Α. Παναγή, υπό την ιδιότητα του Εκκαθαριστή
Εκ μέρους και για λογαριασμό της
LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Υπό Εκκαθάριση)

Ο κ. Μάριος Παναγή υπό την ιδιότητα του Εκκαθαριστή, ενεργεί σαν αντιπρόσωπος της πιο πάνω υπό εκκαθάριση εταιρείας, δυνάμει των εξουσιών που του παρέχονται από τον διορισμό του ως Εκκαθαριστής, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη.


Οδηγοί/ Έντυπα/ Αιτήσεις

[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life


     
  Ειδοποίηση Διατάγματος Εκκαθάρισης 03/06/2022
  Δημοσίευση Επίσημης Εφημερίδας 27/05/2022
  Ανακοίνωση 4/11/2020
  Ανακοίνωση 4/11/2020
  Ανακοίνωση 10/08/2020
  Ανακοίνωση 06/08/2020
 
επικοινωνία

Liberty Life Insurance Public Company Ltd (in Liquidation)
Μνασιάδου 10
Elma House, 5ος όροφος
1065 Λευκωσία
Τηλ.: 22869300
Fax : 22869350
Email: info@libertylife.com.cy

Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.