Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Τιμές Μονάδων και Επενδυτικά Ταμεία / Ιστορικό ταμείων
Ιστορικό ταμείων
UNIT PRICE HISTORY
             
YEAR  MONTH FLEXIBLE CONSERVATIVE GOLD SHIELD SMART SECURE
    Bid € Offer € Bid € Offer € Bid € Offer € Bid € Offer € Bid € Offer €

2014

31-Dec

0.722

0.760

3.332

3.507

1.404

1.478

0.457

0.481

2.405

2.532

2015

10-Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

20-Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

31-Jan

0.709

0.746

3.285

3.458

1.371

1.443

0.449

0.473

2.467

2.597

2015

10-Feb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

20-Feb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

28-Feb

0.705

0.742

3.259

3.431

1.374

1.446

0.449

0.473

2.469

2.599

2015

10-Mar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

20-Mar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

31-Mar

0.716

0.754

3.301

3.475

1.390

1.463

0.451

0.475

2.492

2.623

2015

10-Apr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

20-Apr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

30-Apr

 0.613

0.645 

2.901 

3.054 

 1.137

1.197 

 0.379

0.399 

2.494 

2.625 

2015

10-May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

20-May

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

31-May

0.614 

0.646 

 2.894

 3.046

1.156 

1.217 

 0.372

 0.392

 2.503

 2.635

2015

10-Jun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

20-Jun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

30-Jun

0.624 

 0.657

 2.869

3.020 

 1.138

1.198 

0.371 

 0.391

 2.670

 2.811

2015

10-Jul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

20-Jul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

31-Jul

0.634 

 0.667

 2.885

3.037 

 1.167

1.228 

0.376 

0.396 

 2.675

 2.816

2015

10-Aug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

20-Aug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

31-Aug

0.633 

0.666 

 2.881

3.033 

 1.166

 1.227

 0.376

 0.396

 2.678

2.819 

2015

10-Sep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

20-Sep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

30-Sep

0.627 

 0.660

 2.848

2.998 

1.157 

 1.218

 0.377

0.397 

 2.682

2.823 

2015

10-Oct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

20-Oct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

31-Oct

0.627 

0.660 

2.845 

2.995 

1.165 

1.226 

 0.378

0.398 

 2.685

2.826 

2015

10-Nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

20-Nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 30-Nov

0.620 

0.653 

2.819 

2.967 

1.142 

1.202 

0.373 

0.393 

2.690 

 2.832

2015

 10-Dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 20-Dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 31-Dec

0.616 

0.648 

2.807 

2.955 

1.143 

1.203 

0.372 

 0.392

2.697 

2.839 

 


Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.