Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Τιμές Μονάδων και Επενδυτικά Ταμεία / Secure Investment Fund
Secure Investment Fund

Στόχος του ταμείου είναι μια λογική μακροχρόνια απόδοση που να ξεπερνά το επιτόκιο που προσφέρεται από τραπεζικά ιδρύματα σε ιδιώτες. Λειτουργεί με αυστηρά επενδυτικά κριτήρια για να περιορίζει το ρίσκο. Οι επενδυτικές επιλογές περιορίζονται κυρίως σε καταθέσεις διαφόρων τύπων και Κυβερνητικά Χρεόγραφα και σε λιγότερο βαθμό σε Χρεόγραφα ή/και Αξιόγραφα Εταιρειών χαμηλού επενδυτικού κινδύνου.

Secure Investment Fund
Σύνθεση Χαρτοφυλακίων Επενδυτική Πολιτική
Μετοχές Εσωτερικού 0,0%
Κυβερνητικά Χρεόγραφα 30-70%
Εταιρικά Χρεόγραφα 0-30%
Επενδύσεις Εξωτερικού 0,0%
Στεγαστικά Δάνεια 0,0%
Αυτόματοι Δανεισμοί Έναντι Ασφαλιστικών Συμβολαίων 0,0%
Ακίνητα 0,0%
Μετρητά και Καταθέσεις 20-40%

 

SECURE INVESTMENT FUND PERFORMANCE 2017
CYPRUS STOCK EXCHANGE
Month
Bid €
Offer €
Variation
% Chang. of the Month
%Chang. since 31Dec
% Chang.
Last 12m
Ann. Return
since 5/05
% CSE
since
M-10
% CSE
since
31Dec
CSE
Index
Dec 31
2.755
2.900
12.12%
12.12%
4.45%
 -
-20.95%
63.74
Jan 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan 31
2.757
2.902
0.002
0.002
0.069%
0.07%
2.11%
4.63%
7.33%
7.33%
68.41
Feb 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feb 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feb 28
2.757 
 2.902
0.000 
0.000 
0.000% 
 0.07%
2.00% 
 4.60%
-2.73% 
4.39% 
66.54 
March 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
March 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
March 31
2.765 
2.910 
 0.008
0.008 
0.276% 
0.34% 
2.18% 
4.59% 
2.31% 
6.81% 
68.08 
April 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apr 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apr 30
2.822 
2.970 
 0.057
 0.060
2.062% 
2.41% 
4.17% 
 4.75%
 5.02%
12.17% 
71.50 
May 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
May 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
May 31
 2.822
2.970 
 0.000
0.000 
 0.000%
2.41% 
4.10% 
 4.71%
7.92% 
21.05% 
77.16 
Jun 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jun 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jun 30
 2.822
2.970 
 0.000
0.000 
0.000% 
2.41% 
3.99% 
 4.67%
-0.58% 
20.35% 
76.71 
Jul 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jul 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jul 31
2.821 
2.969 
-0.001 
 -0.001
-0.034% 
2.38% 
3.74% 
4.64% 
  -0.38%
19.89% 
76.42 
Aug 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aug20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aug 31
 2.821
 2.969
0.000 
0.000 
0.000% 
2.38% 
29.85% 
4.60% 
-0.51% 
 19.28%
76.03 
Sep 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sep 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sep 30
 2.820 
2.968 
-0.001 
 -0.001
 -0.034%
2.34% 
3.56%1 
4.56% 
 -2.49%
16.32% 
74.14 
Oct 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oct 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oct 31
 2.819
2.967 
-0.001 
 -0.001
-0.034% 
2.31% 
3.45% 
4.53% 
 -0.47%
15.77% 
73.79 
Nov 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nov 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nov 30
 2.818
2.966 
 -0.001
-0.001 
-0.034% 
2.28% 
3.31% 
4.49% 
-3.51% 
11.70% 
 71.20
Dec 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dec 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dec 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.