Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Τιμές Μονάδων και Επενδυτικά Ταμεία / Smart Investment Fund
Smart Investment Fund
 • Αποσκοπεί σε μακροπρόθεσμη κεφαλαιουχική αύξηση, επενδύοντας σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερη έμφαση σε τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ συμπεριλαμβανομένων και τίτλων με μεγαλύτερη διακύμανση στην τιμή τους.

  Smart Investment Fund

  Σύνθεση Χαρτοφυλακίων

  Επενδυτική Πολιτική

  Μετοχές Εσωτερικού

  20-60%

  Κυβερνητικά Χρεόγραφα

  0-20%

  Εταιρικά Χρεόγραφα

  0-10%

  Επενδύσεις Εξωτερικού

  5-40%

  Στεγαστικά Δάνεια

  0,0%

  Αυτόματοι Δανεισμοί Έναντι Ασφαλιστικών Συμβολαίων

  0-10%

  Ακίνητα

  0-20%

  Μετρητά και Καταθέσεις

  15-35%

   

  SMART INVESTMENT FUND PERFORMANCE 2017
  CYPRUS STOCK EXCHANGE
  Month
  Bid €
  Offer €
  Variation
  % Chang. of the Month
  %Chang. since 31Dec
  % Chang.
  Last 12m
  Ann. Return
  since 10/00
  % CSE
  since
  M-10
  % CSE
  since
  31Dec
  CSE
  Index
  Dec 31
  0.314
  0.331
  -18.50%
  -18.50%
  -9.51%
   -
  -20.95%
  63.74
  Jan 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Jan 20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Jan 31
  0.310
  0.326
  -0.004
  -0.005
  -1.511%
  -1.51%
  -16.62%
  -10.54%
  7.33%
  7.33%
  68.41
  Feb 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Feb 20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Feb 28
   0.311
   0.327
  0.001 
  0.001 
   0.307%
   -1.21%
  -17.63% 
  -10.47% 
  -2.73% 
  4.39% 
  66.54 
  March 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  March 20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  March 31
   0.312
  0.328 
   0.001
  0.001 
  0.306% 
   -0.91%
   -17.59%
   -10.40%
  2.31% 
  6.81% 
  68.08 
  April 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Apr 20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Apr 30
  0.316 
   0.333
  0.004 
   0.005
  1.524% 
  0.60% 
  -15.91% 
  -10.26% 
  5.02% 
  12.17% 
  71.50 
  May 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  May 20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  May 31
   0.325
   0.342
   0.009
  0.009 
  2.703% 
  3.32% 
   -12.08%
  -10.06% 
  7.92% 
  21.05% 
  77.16 
  Jun 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Jun 20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Jun 30
   0.326
  0.343 
  0.001 
  0.001 
  0.292% 
   3.63%
  9.24% 
  -9.99% 
  -0.58% 
  20.35% 
  76.71 
  Jul 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Jul 20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Jul 31
   0.326
  0.343 
  0.000 
  0.000 
   0.000%
  3.63% 
   7.86%
  -9.94% 
  -0.38% 
  19.89% 
  76.42 
  Aug 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Aug20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Aug 31
  0.334 
  0.352 
  0.008 
  0.009 
  2.624% 
   6.34%
   10.00%
  -9.74% 
  -0.51% 
  19.28% 
  76.03 
  Sep 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sep 20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sep 30
  0.342 
  0.360 
  0.008 
   0.008
  2.273% 
  8.76% 
  10.43% 
  -9.57% 
  -2.49% 
  16.32% 
  74.14 
  Oct 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Oct 20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Oct 31
   0.339
  0.357 
  -0.003 
  -0.003 
  -0.833% 
  7.85% 
   7.85%
  -9.57% 
  -0.47% 
  15.77% 
  73.79 
  Nov 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Nov 20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Nov 30
  0.337 
  0.355 
   -0.002
  -0.002 
  -0.560% 
  7.25% 
  7.90% 
  -9.55% 
  -3.51% 
  11.70% 
  71.20 
  Dec 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dec 20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dec 31
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 • 2007

Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.