Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Τιμές Μονάδων και Επενδυτικά Ταμεία / Gold Shield Investment Fund
Gold Shield Investment Fund
 • Το επενδυτικό ταμείο Gold Shield έχει μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Επενδύει σε επιλεγμένου τίτλους κυρίως στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Ελλάδας αλλά και σε εγκεκριμένες επενδύσεις εξωτερικού επιδιώκοντας ικανοποιητική διασπορά κινδύνου. Στοχεύει σε τίτλους με σταθερή μερισματική πολιτική και ενισχύει τις αποδόσεις του επενδύοντας σε ένα μείγμα κυβερνητικών και εταιρικών χρεογράφων εσωτερικού και εξωτερικού με σταθερή μερισματική πολιτική. Ο επενδυτικός κίνδυνος του ταμείου είναι μέτριος.

  Gold Shield Investment Fund

  Σύνθεση Χαρτοφυλακίων

  Επενδυτική Πολιτική

  Μετοχές Εσωτερικού

  15-50%

  Κυβερνητικά Χρεόγραφα

  5-25%

  Εταιρικά Χρεόγραφα

  0-20%

  Επενδύσεις Εξωτερικού

  5-40%

  Στεγαστικά Δάνεια

  0,0%

  Αυτόματοι Δανεισμοί Έναντι Ασφαλιστικών Συμβολαίων

  0-15%

  Ακίνητα

  0-20%

  Μετρητά και Καταθέσεις

  15-35%

   

  GOLD SHIELD INVESTMENT FUND PERFORMANCE 2017
  CYPRUS STOCK EXCHANGE
  Month
  Bid €
  Offer €
  Variation
  % Change
  of the
  month
  % Chang.
  since 31Dec
  % Chang.
  Last 12m
  Ann. Return
  since 8/4/97
  % CSE
  of the month
  % CSE
  since 31Dec
  CSE
  Index

  Dec 31

  0.850

  0.895

  -

  -

  -

  -18.61%

  -18.61%

  -1.86%

  -

  -20.95%

  63.74

  Jan 31

  0.866

  0.912

  0.016

  0.017

  1.899%

  -24.19%

  -24.44%

  -3.28%

  7.33%

  0.97%

  68.41

  Feb 28

  0.866

   0.912 

  0.000 

  0.000 

  0.000% 

  -24.19% 

  -26.21% 

   -3.27%

  -2.73%

  -1.79%

  66.54 

  Mar 31

   0.860 

  0.905 

  -0.006 

  -0.007

  -0.768%

  -24.77%

  -27.43% 

   -3.29%

   2.31% 

   0.49% 

   68.08  

  Apr 30

   0.851

  0.896

  -0.009

  -0.009 

  -0.994% 

   -25.52%  

   -26.92%  

     -3.33% 

  5.02%

  5.54% 

  71.50 

  May 31

   0.850

  0.895

  -0.001 

  -0.001

   -0.112%

   -25.60% 

   -26.64%  

   -3.32% 

    7.92%

  13.89%

  77.16   

  Jun 30

  0.878

  0.924

  0.028 

   0.029

  3.240% 

   -23.19%

   1.43%

   -3.15% 

   -0.58%

    13.23%   

  76.71   

  Jul 31

   0.875

  0.921 

   -0.003

  -0.003 

  -0.325% 

   -23.44%

   0.44%

    -3.15%

   -0.38%

   12.80% 

  76.42 

  Aug 31

   0.874

  0.920 

   -0.001

  -0.001 

  -0.109% 

   -23.52%

   0.99%

   -3.14%

    -0.51% 

  12.22%

  76.03 

  Sep 30

   0.865

   0.911  

  -0.009 

  -0.009  

  -0.978%  

  -24.27% 

  -0.11% 

  -3.18% 

   -2.49% 

   9.43%   

  74.14 

  Oct 31

  0.869  

  0.915

   0.004

   0.004

  0.439% 

  -23.94% 

   0.44%

  -3.14%

    -0.47%

  8.92% 

  73.79 

  Nov 30

   

    

   

   

   

    

   

   

   

    

   

  Dec 31

    

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   


Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.