Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Τιμές Μονάδων και Επενδυτικά Ταμεία / Τρέχουσες τιμές μονάδων
Τρέχουσες τιμές μονάδων
  Τιμή Μετοχικής Μονάδας
Ταμείο Ημερομηνία

Τιμή Εξαργύρωσης (€)

Τιμή Προσφοράς (€)

Flexible Investment Fund

30/09/2017

0.515

0.542

Conservative Investment Fund

30/09/2017

2.316 2.438

Gold Shield Investment Fund

30/09/2017

0.865 0.911

Smart Investment Fund

30/09/2017

0.342
0.360

Secure Investment Fund

30/09/2017

2.820 2.968

Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.