ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 25/08/2017 « Go Back


Κύριο Νίκο Τρυπάτσα

Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Λευκωσία

 

Αγαπητέ κύριε Τρυπάτσα,

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC CO LTD θα συνέλθει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, 2017 για να εξετάσει και να εγκρίνει τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου, 2017 τα οποία θα ανακοινωθούν πριν την χρηματιστηριακή συνάντηση της 11ης Σεπτεμβρίου 2017.

Με εκτίμηση

Για LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD

 

 

 

 

Έλενα Πίττα

Γραμματέας

 

 

 

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

« Go Back