ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 26/05/2017 « Go Back


Λευκωσία, 26 Μαΐου, 2017

 

ANAKOINΩΣΗ

 

 

Κύριο Νίκο Τρυπάτσα

1ο Λειτουργό

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,

Λευκωσία

 

Αγαπητέ κύριε,

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας πληροφορούμε ότι η συνεδρία του  Διοικητικού Συμβούλιου της Liberty Life Insurance Public Company Ltd που ήταν καθορισμένη για την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 ακυρώνεται, καθότι δεν έχουν συμπληρωθεί οι ελεγμένοι λογαριασμοί. Η συνεδρία επανακαθορίζεται για την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017,  για να εξετάσει τα ακόλουθα θέματα:

 

1.      Έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

 

2.      Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για το έτος 2017.

 

3.      Συζήτηση προτεινόμενης αναδιάρθρωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης της Δευτέρας 12 Ιουνίου, 2017.

 

Με εκτίμηση

Για LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

 

 

 

 

Έλενα Πίττα

Γραμματέας

 

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

« Go Back