ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 17/05/2017 « Go Back


Λευκωσία, 17 Μαΐου, 2017

 

ANAKOINΩΣΗ

 

Γενικό Διευθυντή,

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,

Λευκωσία

 

Αγαπητέ κύριε,

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών, σας πληροφορούμε ότι το  Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd, θα συνέλθει σε συνεδρία την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 , για να εξετάσει τα ακόλουθα θέματα:

 

1.      Έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

 

2.      Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για το έτος 2017.

 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης της Τρίτης 30ης Μαΐου, 2017.

 

Με εκτίμηση

Για LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

 

 

 

 

Έλενα Πίττα

Γραμματέας

 

 

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

« Go Back